הדמוקרטיה במרחב

חלוקה לרשויות

בית ספר מרחב מאורגן באופן דמוקרטי, כלומר, על פי עיקרון של הפרדת רשויות. בבית הספר קיימות שלוש רשויות: מחוקקת, שופטת ומבצעת. התלמידים, המורים וההורים מתפקדים כחברים שווי זכויות ברשויות הללו. גם הפעילות הזו היא חלק בלתי נפרד מתהליכי הלמידה בבית הספר.

הרשות המחוקקת: האסיפה

הרשות המחוקקת בבית הספר נקראת "אסיפה". יש שתי סוגי אספות:
1)
אסיפת קהילה – אסיפה של כל חברי הקהילה (הורים, צוות וילדים). היא מתכנסת אחת לכמה זמן בהתאם לצורך, לבקשה לדיון או לדיון בנושאים מהותיים ועקרוניים הקשורים לבית הספר.
2) אסיפת בית ספר – אסיפה של הצוות והילדים המתכנסת מדי שבוע בשעה קבועה ל-45 דקות של דיונים ו/או הצבעה בנושאים הקשורים לחיי היום-יום של בית הספר. בכינוסי האסיפה נקבעים כל חוקי בית הספר. החוקים נקבעים על פי הצבעתם של הרוב מהנוכחים בדיון, כאשר לכל נוכח בדיון, צעיר עד מבוגר, יש קול שווה. כל חוקי האסיפה כפופים לחוקי המדינה. כל אדם מהקהילה רשאי להציע חוק לאסיפת קהילה או לאסיפת בית ספר והוא עושה זאת על ידי שימת פתק ההצעה בתיבת האסיפה או על ידי פנייה במייל לאיש הצוות המלווה את ועדת אסיפה (פרטים בהמשך). כל שבוע יפורסם נושא האסיפה הקרוב בלוח המודעות הבית ספרי ובמייל הקהילתי.

הרשות השופטת: ועדת קשב וצוות המגשרים

הרשות השופטת במרחב מורכבת מוועדת קשב וצוות המגשרים. הללו מאוישים כולם באנשי צוות וילדים שנבחרו באופן דמוקרטי, המתפקדים בוועדה כשופטים ומגשרים. כל אדם בבית הספר, ללא הבדל גיל או תפקיד, יכול לתבוע או להישפט. (הרחבה על ועדת קשב – בידיעון, תחת "ועדות במרחב").

הרשות המבצעת – הוועדות השונות והנהלת בית הספר

הרשות המבצעת בבית הספר פועלת מכוח סמכויות שהוענקו לה על ידי אסיפת בית הספר. היא מורכבת מוועדות שונות האחראיות ליישם ולבצע את החלטות האסיפה. בתחילת כל שנה נערכות בחירות לוועדות, ובהן כל תלמיד, מורה או הורה רשאי לבחור ולהיבחר. כל ועדה קובעת את סדרי עבודתה, מועדי וכללי התכנסותה.