הוועדות במרחב

רקע ומידע:

בבית הספר מרחב פועלות השנה ארבע ועדות שונות המורכבות מילדים ואנשי צוות, האחראיות לניהול החיים השוטפים בבית הספר.
כל הוועדות נפגשות לשעת מפגש ופעילות שבועית קבועה. יחד עם זאת, ישנן שתי ועדות עם זמני פעילות נוספים, בהתאם למחויבויות ואחריות הוועדה. הוועדות אחראיות, כל אחת בתחומה, לארגן, להוביל, לקדם, ליזום ולבצע פעילויות הקשורות לחיי היום יום בבית הספר או לאירועים מיוחדים במהלך השנה. בכל ועדה ינכחו איש צוות אחד או יותר אשר ירכזו את פעילות הוועדה.

בתחילת השנה, כל ועדה תחליט על תקנון לפעילותה ובהתאם אליו תתקיים פעילות הוועדה.

כיצד נבחרים לוועדה?

על פי החלטת אסיפת בית הספר, ילדים חדשים בבית הספר יכולים להיבחר לוועדות כבר מהמחצית הראשונה, מלבד ילדי כיתה א' לוועדת קשב. על כל ילד הנבחר לוועדה להגיע אליה באופן עקבי ולעמוד בחוקים שנוסחו לוועדה על ידי חבריה. ילד שלא יעמוד בחוקי הוועדה יקיים שיחה עם החונכת שלו ואיש הצוות המלווה את הוועדה, על מנת לשקול את המשך השתתפותו בוועדה.  

תהליך הבחירות כולל כמה ימי תעמולה בהם ניתן לפרסם שלטים ולשכנע (בצורה חוקית) להצביע עבור מתמודד. לאחר החגים מתקיים יום בחירות דמוקרטי לכלל הוועדות ובו ייבחרו הרכבי הוועדות למהלך השנה. כל חברי הקהילה יכולים להצביע ולהשפיע.   

הוועדות במרחב (רשימה חלקית):  

 

 • ועדת חגים ואירועים
  תפקיד ועדה זו הוא לתכנן ולהוציא לפועל את כלל האירועים הבית ספרים והקהילתיים הנערכים בבית הספר. אירועים באחריות ועדה זו: מסיבות פתיחה וסוף שנה, ימי שיא לחגים השונים, מסיבת חנוכה, ימי ימ"י (ילדים מלמדים ילדים – יום שבו המערכת הרגילה אינה מתקיימת ורק ילדים הם שמלמדים ילדים אחרים שיעורים שונים במהלך היום), ימי ספורט, יריד בית הספר, מסיבת סוף שנה ועוד.
  הוועדה עשויה לעניין: ילדים יצירתיים ובעלי דמיון עשיר, חובבי ימי שיא ומסיבות, בעלי יכולת ארגון ויוזמה.

 

 • ועדת דמוקרטיה – אסיפה
  תפקידה העיקרי של הוועדה הוא למיין ולקבוע את סדר ההצעות והנושאים שיעלו לדיון בישיבות האסיפה, לצד ניהול האסיפות בפועל. הוועדה מקבלת מחברי הקהילה את הצעותיהם לדיון. במהלך ישיבת הוועדה דנים ומחליטים אם יש מקום להעלות את ההצעה לאסיפה. אם יש צורך, יוזמן מציע ההצעה להסבירה בפני הוועדה.
  את דיוני האסיפה מנהלים כל חברי הוועדה. באחריות הוועדה: סידור האולם לקראת אסיפה, ניהול האסיפה, רישום רשות דיבור, חלוקת אזהרות למפריעים, סגירת הדלתות לאחר חמש דקות מתחילת דיון, הודעה על תחילת דיון בנושא חדש וסידור האולם בתום האסיפה.
  הוועדה מפרסמת את ההצעות וההחלטות על לוח בית הספר וכן במייל הקהילתי.
  החל מהשנה שעברה הורחבו תחומי העיסוק של הוועדה, למשל: עדכון שוטף של לשונית כתבות באתר בית הספר והוצאות סרטוני שיווק לאסיפות. גם השנה נמשיך ונרחיב לעוד פעילויות ותחומי אחריות חשובים ומגניבים כאחד.
  הוועדה עשויה לעניין: ילדים אחראיים שחשוב להם לקיים ולהוביל את הדמוקרטיה בבית הספר, חובבי כתיבה.   

 

 • ועדת טיולים
  ועדה זו אחראית על תכנון, ארגון והובלתם בפועל של טיולים שנתיים, טיולי משפחות וימים מחוץ לבית הספר. על הוועדה יהיה לתכנן את תכנית הטיולים השנתית, לבחור את המסלולים, לארגן לוגיסטית את היציאה לטיול ואף להעביר בפועל פעילויות הדרכה והעשרה במהלך הטיולים של שתי החטיבות.
  הוועדה עשויה לעניין: חובבי טיולים וטבע, ילדים שמכירים טוב את הארץ, ילדים שאוהבים לארגן פעילויות ומשחקים .

 

 • ועדת קשב
  מטרתה של ועדה זו היא לסייע לילדים או מבוגרים הנמצאים במצב של קונפליקט (עימות), לשנות את איכות היחסים ביניהם לכיוון חיובי ובונה. לעתים תפקידה של ועדת קשב הוא להזכיר את החוקים והגבולות למי שעבר עליהם. בנוסף, במידת הצורך, הוועדה פועלת על פי מדרג הענישה הבית ספרי – מרחיקה, מנסחת הסכמים או מענישה בהתאם למקרה ולשיקול דעתם של חברי הוועדה. במפגשים של ועדת קשב עוסקים חברי הוועדה בלמידת מיומנויות גישור והקשבה, חושבים על פתרונות לקונפליקטים (עימותים) שונים ולומדים מתוך אירועים שקרו בבית הספר והגיעו לטיפול הוועדה.
  ועדת קשב כשמה כן היא – מקשיבה ורואה את כל הצדדים המעורבים ומנסה להגיע להבנות משותפות. נציגי הוועדה, בליווי איש צוות מתחלף, אחראים לטיפול וגישור של כל המקרים המגיעים לתיבת התביעות הבית ספרית.
  הוועדה עשויה לעניין: ילדים סבלניים וסובלניים בעלי רצון להקשיב ולהבין את האחר, ושהשמירה על החוק חשובה להם.