החונכות במרחב

לחונכות מקום מרכזי בחיי בית הספר. הילדים והילדות בוחרים את החונכ/ת שלהם במהלך השבועיים הראשונים של השנה מקרב קבוצה של חונכות וחונכים השייכות/ים לחטיבה של הילד/ה. החונכת היא שתלווה את הנחנך במסע האישי שלו בבית הספר.

למעשה, החונכת היא כתובת מבוגרת לילד/ה בבית הספר. החונכת היא אדם קרוב יותר מאחרים, מתעניינת, שמה לב, משקפת לילד/ה את מצבו/ה, מקשיבה, מדברת, מלווה, מייעצת, משחקת, מסייעת ובקיצור – נמצאת שם תמיד עבור הילד/ה. אחד התפקידים החשובים של החונכת הוא לשמש מתווכות בין בית הספר לילד ולמשפחתו. כמו כן, החונכת מלווה תהליכים אותם עובר הילד בבית הספר ובבית. תפקיד זה מקבל משנה תוקף כשמדובר בתלמידים חדשים בבית הספר.

פירוט עבודת החונכת במרחב, מסגרת כללית לתהליך החונכות של כל ילד:

מפגשי בוקר – קבוצת חונכות: לצד החונכוּת האישית במרחב ישנה גם קבוצת חונכות, הנפגשת עם חונכת קבועה ארבעה בקרים בשבוע בחטיבה הצעירה ושלושה בקרים בשבוע בחטיבה היסודית ובחטיבת הביניים. חונכת קבוצת המפגש איננה בהכרח החונכת האישית של הילד. מפגשי הבוקר הם הפתיח של היום – המפגשים מתחילים בשעה 8:10, ובהם מתבצע רישום נוכחות הילדים.
מפגש הבוקר מזמן עבור כל ילד חוויית מפגש עם קבוצה חברתית קבועה, בשכבת גיל קרובה, שבה מועלים תכנים תואמי גיל ועניין. במפגש משוחחים על נושאים שמעניינים או מטרידים, דנים בנושאים אקטואליים, חוגגים ימי הולדת, משחקים ועוד.

מפגש החונכות האישית הקבוע:
בחטיבה היסודית ובחטיבת הביניים: לאחר בחירת החונכת, ועל פי מערכות השעות שגובשה עם כל ילד, ייקבע זמן קבוע בתוך מערכת השעות בו יתקיים מפגש אישי קבוע אחת לשבועיים בין הילד/ה לחונכת. משך מפגש חונכות הוא 25-20 דקות.

בחטיבה הצעירה: פגישות החונכות יתקיימו בקבוצה מצומצמת של עד חמישה ילדים, אחת לשבועיים. מפגש החונכות בשתי החטיבות הינו חובה הן לחניך והן לחונכת.

מידע על הילד/ה: החונכת תרכז בידה את המידע על כל ילד שאותו היא חונכת. המידע יגיע לחונכת מהילד עצמו, מההורים, מצוות החונכות, ממורים מקצועיים ומכל מקור אחר. החונכת לא תעביר את המידע לאחר אלא מהסיבות ו/או הצרכים הבאים: הטיפול חורג מסמכותה ומיכולתה, נדרשת לדעתה התייעצות עם אנשי צוות בית הספר ו/או עם ההורים, במקרה שקיימת סכנה לשלום הילד ובמקרה שמחייב חובת דיווח על פי החוק. בכל מקרה שבו תתבצע העברת מידע תעשה החונכת ככל שביכולתה למנוע מסירת מידע שאינו חיוני ובלי ידיעת הילד.

להתלבטויות של חונכת (אישית או קבוצתית) יש מספר כתובות: אל יועצת בית הספר, ניתן לפנות בכל התלבטות, וזאת מעבר לקשר הרציף עמה על בסיס שוטף. דרכה ניתן להגיע גם לפסיכולוגית בית הספר. כתובת  נוספת למענה היא מנהלת בית ספר, שמעורבת בתהליכים וזמינה לסייע, לייעץ, לתמוך וללוות כל חונכת, חניך/ה או משפחה.  

קשר החונכת עם הורי החניך/ה: החונכת וההורה יקיימו במהלך השנה קשר רציף והדדי, בתיאום עם החניך/ה. הורים יכולים לפנות אל החונכת במייל בכל עת או בטלפון בימים ובשעות שנקבעו עמה.

מפגשי הורה-חונך/ת-ילד/ה: מעבר לקשר הרציף בין כל חונכת להורי חניכיה, מתקיימים במהלך השנה שלושה מפגשים קבועים, פנים אל פנים, הכוללים את ההורים, החונכת והילד.
מפגש ראשון מתקיים כשבועיים מפתיחת השנה. בפגישה זו ישנה הזדמנות להכיר, לקבוע יחד מטרות ויעדים לשנה החדשה ולהחליט יחד על מערכת השעות של הילד.
מפגש שני
מתקיים בסיום המחצית הראשונה ובו מסכמים את המחצית, משקפים נקודות חשובות בתהליך שעובר הילד בבית הספר וקובעים את המערכת למחצית השנייה.
מפגש שלישי מתקיים לקראת סיומה של השנה ובו מסכמים יחד את השנה, מעלים תובנות, שאלות, מסקנות ותחושות תוך הסתכלות קדימה אל השנה הבאה.