הלמידה בבית הספר

ייעודו של בית הספר הוא ליצור קהילה לומדת-חוקרת בסביבה המטפחת עצמאות מחשבתית ורגשית, סקרנות טבעית ואחריות אישית.  הלמידה המשמעותית מתרחשת להבנתנו מתוך הנעה פנימית, וככזו היא מתאפיינת בפליאה, סקרנות ושאיפה לחקור ולגלות את עצמי, את העולם ואת מקומי הייחודי בתוך העולם.

הלמידה לתפיסתנו, מתרחשת בכל מקום וחובקת את כל תחומי החיים, ולכן נשאף להעשיר להרחיב ולהעמיק את מגוון ההתנסויות ואפשרויות הלמידה המזומנות לתלמידים בבית הספר. נשאף להפוך את הלמידה לחוויה מוכללת (מחשבתית, רגשית, רוחנית, חברתית) שהילד בוחר בה או יוזם אותה, פועל בה מתוך רצון, שותף ומעורב בעיצובה, ולכן היא נוטעת בו תחושה של משמעות ואחריות, ומאפשרת ביטוי של אישיותו.

בית הספר רואה עצמו מחויב לטיפוח תלמידיו והעשרתם באמצעות חשיפה לעולמות ידע ותוכן שונים ומגוונים. לצורך כך מגובשת מדי שנה מערכת שעורים ומפגשי למידה המיישמת את עקרון הבחירה (הרחבה בתחתית העמוד), ומציעה מגוון אפשרויות למידה המובחנות בשיטתן, תוכניהן, רמתן והסביבה בה הן מתרחשות (בכפוף למגבלות בית הספר וכישורי הצוות המקצועי העומד לרשותו). לבית הספר יש 3 מערכות שעות המקבילות זו לזו: מערכת שעות לילדי החטיבה הצעירה, מערכת שעות לילדי החטיבה היסודית ומערכת שעות לילדי  חטיבת הביניים. קיימת אפשרות שילד/ה מחטיבה מסוימת ילמדו שיעור מסוים עם ילדי חטיבה אחרת. כל זאת במטרה לאפשר לכל ילד למצוא את אפשרויות הלמידה המתאימות לאישיותו, לתחומי העניין שלו ולרמתו הלימודית.

מחויבות נוספת של בית הספר היא להקניית כלים בסיסיים ומיומנויות יסוד שיעזרו לתלמידיו להגשים את רצונותיהם ומטרותיהם. הגדרה מדויקת יותר של כלים ומיומנויות אלו תבחן ותעודכן מפעם לפעם, לאור ובהתאם לצרכים משתנים בחברה משתנה. הקניית כלי הבסיס ומיומנויות היסוד תהיה באחריות צוות בית הספר והחונכים, יהיה עליהם להקצות מחשבה נפרדת לאופן הקנייתם, ולפעול באופן אקטיבי להשגת יעד זה מתוך דיאלוג ושיתוף עם הילד והוריו.

הלמידה בבית הספר משולה למסע אישי של כל פרט ופרט בו, מסע העשוי להיות רצוף בעליות ומורדות, בפניות והחלטות חשובות. המורים ישמשו כחונכים בבית הספר, ותפקידם ללוות את תלמידיו במסעם בדרך של חניכה אישית ודיאלוג מכבד. על החונך להיות בקשר רצוף עם הילד והוריו, להכיר היטב את הנחנך, להיות פנוי וקשוב לצרכיו ולרכוש את אמונו. תפקיד החונך לסייע לילד להגשים את מטרותיו ולהביא למודעותו את האופי המפותל של מסע הלמידה וההתפתחות האישית. החונכות תהווה יסוד מרכזי ומהותי בבית הספר ולכן יוקצה לה זמן מוגדר במערכת השעות.

מערכת השעות של מרחב מורכבת מ:

 • שיעורים וקורסים במגוון נושאים, בחלקם בתחום ספציפי ובחלקם רב-תחומיים, בשעות קבועות לאורך כל השנה או לאורך תקופה נתונה (מחצית). הילדים הם שבוחרים באיזה שיעור להשתתף ומתחייבים בכך לקיים את דרישותיו.
 • מרכזי למידה המחלקים את בית הספר לאזורי פעילות ולמידה ענייניים המוגדרים על פי תוכניהם ושימושיהם בבית הספר. חלקם קבועים ופתוחים במשך כל שעות הפעילות וחלקם נפתחים בשעות מוגדרות וקבועות במערכת השעות השבועית. הלמידה במרכזים היא הטרוגנית ומבוזרת – בחלקה מזדמנת ויזומה על ידי הילדים, ובחלקה מובנית ומונחית על ידי מנחה המרכז.
 • פרויקטים: שעתיים שבועיות קבועות במערכת שבהן מוצעים לילדים מספר פרויקטים מקבילים בהם ניתן לקחת חלק, המשתנים ונפתחים מחדש לבחירה מדי 5-6 שבועות. הפרויקט מזמן אפשרות ללמידת נושא בטווח זמן קצר, תוך העמקה בתחום עניין ו/או מיומנות מסוימת עד לכדי הפקת תוצר.
 • במהלך השנה נקיים גם שתי מסגרות למידה אחרות שכוננו ע"י אסיפת בית הספר:
  ימי ימ"י – יום שבו ילדים מלמדים ילדים.
  שבוע למידה אחר – שבוע שבו מתקיימת למידה רב גילאית בתחומי עניין מגוונים.
 • פעילויות משותפות המהוות חלק מהחיים בבית הספר, כגון: מפגשי בוקר, שעת סידור, התכנסות של אסיפת בית הספר, פעילות ועדות בית הספר, טיולים או כל פעילות חברתית או תרבותית הקשורה בחיי הקהילה בבית הספר ונובעת ממנה (חגים, אירועים, נושאים משותפים וכדומה).

עקרון הרב גילאיות:

הלמידה בבית הספר תתרחש בקבוצות רב גילאיות סביב תחומי עניין ופעילויות משותפים. שתי הנחות עומדות בבסיס רציונל הלמידה הרב גילאית:

 • ההתפתחות האישית (נפשית, שכלית, גופנית) אינה תואמת בהכרח את הגיל הכרונולוגי או את הכישורים המצופים מגיל כרונולוגי מסוים בתחום מסוים. לכן יש לאפשר ללומד הזדמנויות ללמידה המתאימות להתפתחותו ולצרכיו האישיים, ואינן מוכתבות בהכרח על ידי גילו הכרונולוגי.
 • מפגש בין ילדים מגילאים שונים מזמן (בדומה לאחים במשפחה) אפשרות לאינטראקציות חברתיות ובין אישיות מעשירות ומלמדות שאינן מתקיימות בלמידה גילאית הומוגנית (למשל חניכה של ילד צעיר על ידי ילד בוגר).

עקרון הבחירה:

בשבועיים הראשונים של השנה מתקיימת תקופה המכונה – "תקופת טעימות", שבה כל ילד/ה בבית הספר מתנסים בשיעורים השונים המוצעים במערכת על ידי "טעימתם". בשלב זה ניתן להיכנס לשיעורים ללא כל התחייבות להמשך. זאת, על מנת להתנסות ולהיחשף אל אופיו ודרישותיו של השיעור, אל החומר הנלמד בו, אל רמתו הלימודית ואל דמות המורה המלמד/ת.
לאחר כשבועיים מתקיימת פגישה בה נוכחים ההורים, החונך/ת והילד/ה. יחד, ובליווי התובנות והתחושות מתקופת הטעימות, תיבחר במעמד זה מערכת השעות של הילד/ה למחצית הראשונה. הבחירה תיעשה תוך שיח דיאלוגי המכיל ומאפשר מקום וחשיבות לכל אמירה או תחושה של כל אחד מהשותפים במשולש הזה. מרגע שנבחרה המערכת הילד/ה מחויב/ת לבחירה שלו/ה עד לסיום המחצית. בחירת שיעור משמעותה מחויבות ואחריות על הלמידה שלי.