חוקי בית הספר

חוקים הקשורים לשמירה על ביטחון ובטיחות הילדים

 1. אסורה כל אלימות פיזית או מילולית בבית הספר.
 2. כל מבוגר/ת בבית הספר רשאי/ת להפסיק כל פעילות שבה ילדים משתתפים במידה ועל פי שיקול דעתו/ה יש בפעילות סיכון או סכנה כלשהי למשתתפים בה.
 3. חוק ה-"די": אם אומרים לילד/ה שהתנהגותו/ה מציקה או מטרידה ומבקשים אותו/ה להפסיק, הוא/היא חייבים להפסיק (אמירת "די" נחשבת בקשה להפסקת הצקה). אם הילד/ה ימשיכו בפעילות המטרידה זה ייחשב כעבירת אלימות.
 4. אין להסתובב בבית הספר עם מקלות, ואין להרים מקלות מהרצפה.
 5. אין להביא לבית הספר כלי נשק קנויים (צעצוע)
  1. בחג פורים מותר.
 6. אסור לסגור דלתות כאשר אין מבוגר/ת נוכח/ת בחדר שלא במסגרת השיעור אלא אם כן יש אישור מבוגר/ת
 7. אין לקחת רכוש של מישהו אחר. במידה ומישהו מוצא רכוש שאינו שלו ולא יודע למי הוא שייך, עליו להביאו למזכירות בית הספר. (ליצור הבדלה בין ציוד יקר לבגדים)
 8. אין לטפס על גדר בית הספר .
 9. ילדים אינם מורשים להכין ולהסתובב עם תה/ מנה חמה בזמן בית ספר.
 10. אין להשתמש בקומקום/בתנור ללא אישור והשגחת מבוגר/ת.
 11. אין לעשן בשטח בית הספר או ליד השער (לשומר מותר לעשן בעמדתו מחוץ לשער)
 12. אין לשכב, לשים רגליים או לעמוד על שולחנות בית הספר.

יציאה מגבולות בית הספר

 1. במהלך יום לימודים, אין לצאת מגבולות בית הספר ללא ליווי או אישור מבוגר/ת.

שהייה בחוץ בגשם

 1. בזמן שיורד גשם, ניתן להיות בחוץ רק במידה ויש לילד/ה מטרייה, מגפיים ובגדים להחלפה.

מצבים קיצוניים – אלימות וחוסר שיתוף פעולה

 1. כאשר ילד/ה נוהגים באלימות קיצונית או התנהגות המהווה סכנה להם או לאחרים הם מורחקים מידית ממקום האירוע על ידי מבוגר/ת.
 2. אם הילד/ה אינם משתפים פעולה או שהמקרה היה חריף, הוריהם נקראים לקחתם הביתה.
 3. חזרתו לבית הספר תהיה רק לאחר פגישת הורים עם החונכ/ת ומנהל/ת בית הספר. הרחקה זו אינה באה במקום קיום דיון של ועדת קשב.
 4. וועדת משברים: במקרה שבו ילד/ה מושעים פעמיים מבית הספר או כאשר וועדת קשב חשה שאין בידה את הכלים להתמודד עם התנהגותו- תכונס 'ועדת משברים' בה יהיו שותפים החונכת, יועצת, פסיכולוגית בית הספר, נציג/ה מוועדת קשב, מנהל/ת וההורים. תפקיד הועדה לבנות תכנית התנהגותית מתאימה וייחודיות לילד/ה.

חוקים הקשורים לשמירה על הציוד והסדר בבית הספר

 1. אין להשחית ציוד של בית הספר או של ילד/ה. השחתת ציוד תיחשב לעבירת אלימות.
 2. באחריותו של כל ילד/ה אשר השתמשו בציוד בית ספרי או אישי כלשהו/ משחק להחזירו למקומו בתום השימוש.
 3. אין לפתוח את ברז המים בחצר או בשירותים לצורכי משחק. זה מבזבז מים וגם יכול להוביל להחלקה.
 4. השימוש בציוד הספורט של בית הספר יהיה רק במסגרת שיעורים, מפגשי בוקר ושעות חונכות.
 5. אין להוציא ציוד ומשחקים מבתי החטיבות אל החצרות.
 6. זמן סידור* וזמן טיפוח:
 7. כל הילדים מחויבים להשתתף ב"זמן סידור" אשר מתקיים בכל סוף יום לימודים.
 8. "זמן סידור" ימשך כ- 10 דקות.
 9. בתחילת כל שנת לימודים, תלמיד יבחר 3 עדיפויות היכן הוא מעדיף לסדר, החונכות יפעילו שיקול דעת בסידור הקבוצות.
 10. בכל אזור סידור יהיה מבוגר אשר יבדוק נוכחות של הילדים המסדרים.
 11. במידה וילד לא מגיע ל"זמן סידור" ואין לו הסבר מוצדק, יום למחרת לא יוכל להיכנס לאזורי המגרשים (מגרש הכדורעף ומטרו ווסט) ולחדר המחשבים. (כל יום שלא מגיע זה יום שלא יכול להיכנס).
 12. ילד שאיחר ל"זמן סידור" ביותר מחמש דקות ללא הסבר מוצדק, יחשב לו כחיסור.
 13. כאשר ילד סיים לסדר באזור שלו, עליו ללכת לעזור באזור אחר אשר צריך עזרה.

*השם "זמן סידור" הוחלט באסיפה ב-17.5.17, לאחר במשך זמן רב זמן זה נקרא "שעת סידור".

 

 1. שמירה על ניקיון השירותים: (הוחלט ב-23.11.16)
 2. תתקיים שיחה בנושא חשיבות שמירה על ניקיון השירותים במפגשי הבוקר.
 3. במידה והשירותים מלוכלכים, יש לקרוא למבוגר/ת אחראי/ת שיעזור לנקות.
 4. יתלו שלטים בתוך השירותים המזכירים לשמור על הניקיון.

חוקי שיעורים ומפגשי הבוקר

 1. ילד/ה שבחרו שיעור מסוים במערכת השעות האישית שלהם, מחויבים להיכנס אליו ולעמוד בדרישותיו עד תום המחצית.
 2. במהלך המחצית, במידה ויש רצון לבצע שינוי כלשהו בבחירה, ניתן לבצע זאת רק באמצעות שיחה ועדכון החונכ/ת האישית והמורה הרלוונטי/ת. על פי שיקול דעת החונכ/ת גם הורים יהיו מעורבים בשיח זה.
 3. בתום מחצית ניתן לבצע שינויים במערכת בפגישת "הורה-חונך-ילד" של אמצע השנה.
 4. כל מורה רשאי/ת להגדיר חוקי שיעור מיוחדים לשיעור שלה/ו. זאת, על פי שיקול דעתו/ה ואופי השיעור. חלק מהשיעור בתחילת כל מחצית יוקדש להבהרת החוקים.
 5. ילד/ה שיפריעו למהלכו התקין של השיעור או ללמידתם והנאתם של הילדים האחרים בכיתה, יתבקשו לצאת מהשיעור על פי המדרג הבא:
 • ילדי וילדות כיתה א'- במחצית הראשונה של השנה יקבלו 3 אזהרות ורק לאחר מכן יתבקשו לצאת מהשיעור, אך במחצית השנייה- ינתנו להם רק שתי אזהרות ולאחר מכן יתבקשו לצאת מהשיעור.
 • ילדי וילדות כיתות ב' ומעלה יקבלו אזהרה אחת בלבד (כלומר אזהרה ואם מפריע/ה שוב ניתן לבקשו/ה לצאת מהשיעור) (הוחלט ב-1.2.17).

6. ילד/ה שמבקשים ממנו/ממנה לצאת מהשיעור- יצא/תצא מיד, ללא ויכוחים. (הוחלט ב-1.2.17).

7. ילד/ה שהוצאו משיעור יוכלו לדרוש שיחה עם המורה ולחשוב יחד איך לעזור ולהימנע מהפרעות בכיתה בעתיד. (הוחלט ב-1.2.17).

8. במידה וההפרעה בשיעורים חוזרת על עצמה מספר פעמים, ילדים ומבוגרים רשאים לתבוע ילד/ה לוועדת קשב.

9. מותר לתת מטלות רשות לחופשות. אין לתת שיעורי בית או עבודות שהן חובה.

חוקי מפגשי הבוקר

 1. כל הילדים והחונכים הקבוצתיים מחויבים להשתתף במפגשי הבוקר.
 2. ילד/ה יכולים להיעדר ממפגש פעם בשבועיים באישור החונכ/ת.

חוקי פתיחת דלתות בזמן שיעור

 1. תלמיד/ה יוכל לפתוח דלת של כתה אך ורק אם זה עבור משהו בית ספרי (כמו פעילות ו.קשב הודעה לתרומות וכו')
  2. תלמיד/ה שפתח/ה את הדלת במהלך שיעור מחויב/ת לסגור אותה.
  3. הוחלט שיהיה עונש מיידי לתלמיד/ה שיפתח דלת ללא הסבר מוצדק.

חוקי בתי החטיבות

חוקים כללים לכל החטיבות: (עודכן ב-7.12.16)

 1. לכל בית חטיבה יכולים להיכנס ילדים מאותה החטיבה.
 2. ילדים מחטיבות אחרות המעוניינים להיכנס לבית חטיבה שאינם שייכים לו יכולים לעשות זאת רק על ידי קבלת אישור/ הזמנה של ילד/מבוגר מאותה החטיבה.
 3. ילדים מהחטיבה הצעירה יכולים גם הם להיכנס בליווי והזמנה של ילד/ה מחטיבה אחרות.
 4. ילד/ה אשר מזמינים ילד/ה צעיר/ה יותר לתוך בית חטיבת הביניים, הם האחראים עליו בזמן שהותם שם. עליהם לשים לב כי לא פוגעים בו, כי הוא לא פוגע או מפריע לאחרים, וכי הילד/ה לא נחשף למשחקים/תכנים או שיחות שאינן מתאימות לגילו/ה.
 5. במידה ומבוגר/ת מבקש/ת מילד/ה צעיר/ה שהוזמנו לבית החטיבה לצאת ממנו – עליהם לצאת מבית החטיבה
 6. על המזמין/ה להפעיל שיקול דעת האם זהו זמן מתאים להכניס את הילד/ה הצעיר/ה לבית החטיבה.
 7. יש לשמור על כל הציוד המאוחסן בבית החטיבה: ציודם האישי של הילדים וציוד בית החטיבה.
 8. אין להציץ לתוך בתי החטיבות ו/או לעמוד בפתח שלהן ולצותת (לעמוד צמוד כדי להאזין) למה שמתרחש בהן.
 9. לבית החטיבה יהיו שומרי בית, נציגות מכל שכבת גיל. רשימת שומרי הבית תתלה על אחד הקירות בחדר.
 10. על מנת להשתמש במשחק יש לבקש רשות משומר בית.

חוקי הקרוואן הישן –

(הכולל את המטבח, כיתה סגולה וחדר מחשבים)

 1. יש לשמור על כל הציוד המאוחסן במבנה: ציודם האישי של הילדים, ציוד המטבח, ציוד המחסן וציוד בית ספרי נוסף. .
 2. ילד/ה המשתמשים בציוד המטבח של הקראוון אחראים על שטיפתו בתום השימוש והחזרתו למקום.
 3. אין להכין פופקורן במיקרוגל הנמצא במטבח. ניתן להביא פופקורן מוכן מהבית.
 4. כשנמצאים בקרוואן בזמן שמתקיימים שיעורים בכיתות – מותר לקרוא ספר, לשחק משחק שקט, לצייר, לשוחח עם חבר/ה או חונכ/ת, לשמוע מוזיקה באזניות.
 5. כל פעילות מרעישה אסורה בהחלט בתוך הקראוון בזמן שמתקיימים בו שיעורים.
 6. במידה ומורה מבקש/ת מילדים לצאת מהקראוון כי הם הרעישו- הם מחויבים לצאת. אי יציאה תיחשב עבירה על חוקי בית הספר.
 7. הארונות בכיתות- מיועדים לשימוש המורים בלבד, לא פותחים לבד, לא לוקחים משם דבר. אלא אם כן יש אישור מבוגר.
 8. המקרר – מותר לשים בו דברים אישיים, עדיף עם תווית. לא לוקחים ממנו אוכל של אחרים.
 9. אין לסגור את דלת הכניסה של הקראוון ולא את דלתות הכיתות. רק במידה ויש מבוגר נוכח/ת בכיתה ניתן לסגור את הדלת.
 10. אסור לצרוח בקראוון.
 11. אסור לצעוק ואסור לקלל.

חוקי בית חטיבת הביניים:

 1. יש לשמור על כל הציוד המאוחסן בבית החטיבה וציודם האישי של הילדים ואנשי הצוות.
 2. יש שני נאמני שקט שאחראים על השקט בבית החטיבה. לנאמנים אלו יש את האפשרות להעיר ולהוציא ילדים מרעישים. הילדים נבחרים באסיפה של החטיבה הבוגרת.
 3. ילדים מהחטיבה הצעירה או היסודית אינם יכולים להיכנס לבית חטיבת הביניים ללא הזמנה של ילד/ה או מבוגר/ת מחטיבת הביניים.
 4. לכל ילד מחטיבת הביניים יש אפשרות להזמין עד 2 ילדים מהחטיבה הצעירה או היסודית להתארח בבית של היסודית, עד למספר כולל של 8 אורחים סך הכל בבית חטיבת הביניים.
 5. אין להציץ לתוך בית החטיבה ו/או לעמוד בפתח שלו ולצותת (לעמוד צמוד כדי להאזין) למה שמתרחש בו.
 6. ילד/ה אשר מזמינים ילד/ה צעיר/ה לתוך בית חטיבת הביניים, הם האחראים עליו בזמן שהותם שם. עליהם לשים לב כי לא פוגעים בו, כי הוא לא פוגע או מפריע לאחרים, וכי הילד/ה לא נחשף למשחקים/תכנים או שיחות שאינן מתאימות לגילו/ה.
 7. במידה ומבוגר/ת מבקש/ת מילד/ה צעיר/ה שהוזמנו לבית החט"ב לצאת ממנו – עליהם לצאת מבית החטיבה
 8. על המזמין/ה להפעיל שיקול דעת האם זהו זמן מתאים להכניס את הילד/ה הצעיר/ה לבית החטיבה.
 9. אסור לשתות אלכוהול, לעשן סיגריות או נרגילה בבית הספר בכלל ובבית החט"ב בפרט.

חוקי חדר המחשבים

 1. כניסה לחדר מחשבים:
 2. כניסה לחדר המחשבים תלויה מערכת שעות שבה מפורטות השעות בהן החדר מיועד לצרכי שיעור מסוים, לזמן חקר, לזמן משחק או לזמן הפעלת מתוקשב/ת (מתוקשב/ת=ילד/ה אשר נמצאים בשיעור מתוקשבים ואשר עברו הכשרה בעניין השגחה בחדר מחשבים על ידי רכז/ת המתוקשבים).
 3. תלמידים יכולים להיכנס לחדר המחשבים בזמן שמתקיים בחדר שיעור שהם חלק ממנו או בזמן שנוכח בחדר מבוגר שנותן להם אישור כניסה.
 4. בשעות שבהן אין מבוגר, ניתן יהיה להיכנס לחדר אך ורק כאשר נוכח בו מתוקשב/ת תורן/ית
 5. על מנת להיכנס לחדר בזמן שיש בו מתוקשב/ת, יש לחתום על אמנה (ניתן לבקש אותה מהמתוקשב/ת התורן/ית) בה מתחייבים לעמוד בחוקי החדר ובהנחיות המתוקשב/ת.
 6. בשעת וועדות, לילדי הוועדות יש עדיפות לשימוש במחשבים בחדר. במידה וכל המחשבים תפוסים, יש לפנות את המחשב לילד/ה מוועדה המבקשים להשתמש בו לצורכי הוועדה.
 7. חוקי מתוקשבים
  1. במערכת השעות של בית הספר תתקיים שעה שבועית בכל מחצית עבור פעילות המתוקשבים
  2. מתוקשבים ומתוקשבות יכולים להיות מכתה ה' ומעלה
  3. על המתוקשבים להוות דוגמא ומופת בנוגע לכללי חוקי המחשבים בבית הספר,במידה וימצא כי מתוקשב/ת עבר על החוקים – יורחק מהחדר ומהועדה – על פי שיקול רכז המתוקשבים.
  4. מתוקשב/ת יכול/ה לפתוח את חדר המחשבים רק אם נרשם/ה במערכת השעות של החדר והגיע תורו/ה.
  5. מתוקשב/ת יכול/ה לעבוד על המחשב המרכזי רק לאחר שדאג/ה לסדר את החדר.
  6. למתוקשב/ת יש סמכות להפעיל שיקול דעת ולהגיד לתלמידים להפסיק לגלוש בתכנים שאינם הולמים את רוח בית הספר במצבים בהם החוק לא ברור.
  7. על ילדי בית הספר להקשיב להוראות המתוקשב/ת במידה והם רוצים להיות נוכחים בחדר בזמן שאין מבוגר.
 8. שימוש בחדר המחשבים
  1. בחדר פועלת מערכת שעות התואמת למערכת השיעורים ולתיאום שנעשה בתחילת כל מחצית מול המורים ובהתאם לצרכים שלהם. בשעות הפנויות – מתוקשבים יכולים להשתבץ ולרכז את הפעילות בחדר בשעה זו באופן קבוע ולכל אורך המחצית.
  2. במידה ויש ריבוי מתוקשבים שיכולים לרכז באותה השעה – תתקיים ביניהם רוטציה.
  3. יש קדימות למורים להפעיל את החדר בהתאם לצורכי שיעוריהם.
  4. במידה ומורה צריך/ה את החדר לפעילות חד פעמית – עליו לתאם את החדר עם המתוקשב/ת שמפעיל/ה את החדר באותה שעה.
  5. במידה ומורה רוצה את החדר לשימוש באופן קבוע, עליו/ה לתאם זאת מול רכז/ת המתוקשבים על מנת שישנה את פניות החדר במערכת השעות של החדר.
 9. שמירה על ציוד בחדר מחשבים
  1. אסור להכניס אוכל ושתייה אל החדר
  2. אסור לגעת בחיבורי המחשב. במידה וישנה תקלה או צורך לחבר משהו – יש לפנות למתוקשב/ת.
  3. אסור להתקין תוכנות על המחשב ללא אישור מתוקשב/ת
  4. המחשב המרכזי בחדר מיועד למורים ולמתוקשבים בלבד.
  5. אין לגעת בארון הציוד בחדר.
 10. תכנים מותרים ואסורים לגלישה במחשבים
  1. מותר לצפות בסרטונים אך ורק אם הם באתר "אאוריקה" או בפלייליסט המורשה של המתוקשבים או באישור מבוגר/ת. זאת, מתוך מטרת חקר או למידה (שאינו חקר למשחק .
  2. מותר לשמוע מוסיקה עם אוזניות (מבלי לצפות בקליפ)
   1. אסור לחקור על אופן המשחק במשחקי המחשב (איך עוברים שלב וכו')
   2. מותר לחקור על אלמנטים תרבותים והיסטוריים במשחקי מחשב.
   3. מותר לשחק במשחקים שאושרו על ידי המתוקשבים ונמצאים בעמוד אינטרנט אותו המתוקשבים הקימו.
   4. ילדים אשר ירצו להוסיף משחקים לרשימה המותרת – יוכלו להציע משחק לרשימה בטופס אינטרנטי – והמתוקשבים ידונו האם להוסיף את המשחק לרשימה או לא.
   5. בשעת משחק – מותר לשחק במשחקים, אלא אם כן הם אלימים ולא מתאימים להלך הרוח הבית ספרי.

8. חקר שפת מחשב: מותר לתכנת משחקים בשפות תכנות. מותר לבדוק את המשחקים שבנית

חוקי שימוש במכשירים אלקטרוניים ניידים
(לפטופים, סמארטפונים, טאבלטים, נגני MP3 וכו'):

 1. כל חטיבה (צעירה, יסודית ג'-ד', יסודית ה'-ו', חטיבת ביניים) תחליט על חוקי משחק בטלפונים לילדי החטיבה שלהם באספת חטיבה משותפת. (הוחלט ב 18.1.17)
 2. כאשר ילד/ה משתמש במכשיר בזמנים שלא מותרים או במקומות לא מורשים – איש/אשת צוות יבקש מהילד/ה להפקיד את המכשיר האלקטרוני הנייד במזכירות בית הספר עד סוף יום הלימודים.
 3. שמירה והשגחה על מכשירים אלו הינה באחריותו/ה האישית של הילד/ה אשר מביאים אותם.
 4. אין לשחק משחקים אלימים או בעלי תוכן גס או מיני.
 5. צפייה בסרטונים במחשבים ניידים או טאבלטים תהיה רק בנוכחות ובפיקוח איש צוות. בהעדר איש צוות, הצפייה בסרטונים תהיה אסורה.
 6. השימוש במכשירים האלקטרוניים הניידים הינה ברשות הבעלים שלהם בלבד.
 7. ניתן להשתמש בטלפונים ניידים בזמן שיעור רק במידה והמורה הגדיר/ה זאת לצורכי שיעור מסוים.
 8. אין לצלם ילדים תמונות סטילס או סרטונים ללא רצונם ואישורם.
 9. אין להעלות תמונות שצולמו בזמן בית הספר ללא אישור חתום של הילדים המצולמים.
 10. שימוש בטלפונים ניידים לצורכי שיחות והודעות
 11. אין להשתמש בטלפון הנייד לצורכי שליחת הודעות או קיום שיחות טלפון בזמן בית ספר..
 12. ילד/ה המעוניינים להתקשר להורים מסיבה כלשהי נדרשים לבקש לצורך כך אישור חונכ/ת.
 13. הטלפון הנייד מיועד רק לשימוש בזמן חירום או לצרכי משחק בזמנים שהוגדרו על ידי אספת החטיבה. (*) (עודכן ב 18.1.17)
 14. בעת שיעור, יש לכבות טלפונים ניידים. ילד/ה הצריך להיות עם טלפון פתוח במקרה יוצא דופן, יקבל על כך אישור מראש מהמורה. מורה הצריך באופן יוצא דופן להיות עם טלפון נייד פתוח יעדכן על כך בתחילת השיעור את ילדי כיתה.
 15. שימוש בנגני מוסיקה
 16. ניתן לשמוע מוזיקה ממכשירים ניידים או MP3 אך ורק באזניות.
 17. אסור לצפות בקליפים של מוזיקה במכשירים הניידים.
 18. פירוט החלטות של אסיפות החטיבתיות ביחס לזמני משחק במכשירים אלקטרונים:
 19. חטיבה צעירה: הוחלט לאפשר שימוש בטלפונים לצורכי משחק רק בימים ראשון ורביעי בזמן ההפסקות.
 20. חטיבה יסודית ג'-ד': הוחלט לא לאפשר משחק במכשירים אלקטרונים בבית הספר.
 21. חטיבה יסודית ה'-ו': הוחלט שכל ילד/ה יערכו הסכם אישי עם החונכ/ת שלו/ה, בו יוגדרו חוקי שימוש במכשירים אלקטרונים לצורכי משחק המותאמים לילד/ה הספציפים.
 22. חטיבת ביניים: הוחלט שימוש במכשירים אלקטרונים לצורכי משחק בכל יום בשבוע מלבד יום שלישי. השימוש במכשירים יעשו בכל מקום מלבד בית החטיבה והגינה המזמינה.

חוקי החצר הקדמית, אחורית וחצר הכדור עף

 1. חוקי חצר קדמית (החצר שמול ובין הקראוונים)
 2. כל אלימות אסורה בחצר – ילד/ה שיפעלו באלימות יורחקו מידית מהחצר ע"י מבוגר/ת. ההרחקה תהיה עד לבירור בוועדת קשב
 3. לא ניתן לשחק כדורגל בחצר הקדמית.
 4. ניתן לשחק משחקי כדור רק עם כדור ספוג (לא ניתן לשחק כדורגל)
 5. אין לקחת לחצר ציוד השייך לכיתות, בתי החטיבות או הלובי.
 6. אין לצאת לחצר יחפים.
 7. אין לזרוק חפצים בחצר.
 8. אין לזרוק חול או חצץ בחצר.
 9. אין לבנות מלכודות או מפגעים בטיחותיים במקומות בהם מסתובבים אנשים.
 10. כל קבוצת ילדים המעוניינת לבנות מחנה או מבנה כלשהו בחצר מחויבת לפנות קודם לכן לאילנה ולברר האם זה אפשרי והיכן.
 11. חוקי החצר האחורית (החצר של החטיבה הצעירה)
 12. כל אלימות אסורה בחצר – ילד/ה שיפעלו באלימות יורחקו מידית מהחצר ע"י מבוגר/ת. ההרחקה תהיה עד לבירור בוועדת קשב.
 13. החצר האחורית היא של החטיבה הצעירה, ושהיה בה לאחרים מחייבת הזמנה של ילד מהחטיבה, אבל מותר לעבור דרכה, בדרך מהאולם לחצר.
 14. מותר להביא רובי נֶרְף לבית הספר. המשחק רק בהשגחת מבוגר.
 15. ילדי יסודית או חט"ב הרוצים להשתמש בחצר של הצעירה למעבר, צריכים לבדוק עם הילדים המשחקים שם אם זה אפשרי. אם אין שם ילדים, אפשר לעבור באופן חופשי.
 16. חוקי חצר הכדורעף (חצר החול)
 17. כל אלימות אסורה בחצר – ילד/ה שיפעלו באלימות יורחקו מידית מהחצר ע"י מבוגר/ת. ההרחקה תהיה עד לבירור בוועדת קשב.
 18. ילדי כיתות א'-ב' יכולים לבוא לחצר הכדורעף אך ורק בליווי מבוגר/ת.
 19. ילדי כיתות ג'-ט' יכולים לבוא לחצר הכדורעף ללא ליווי מבוגר.
 20. הדשא במגרש הכדורעף (מסביב לאנדרטה) מיועד לישיבה ולמשחקי קופסא בלבד! אסור בהחלט לשחק בו משחקי כדור.
 21. ניתן לשחק כדורגל במגרש החול (רק בחלק הקרוב לכניסה). (עודכן ב 4.1.17)
 22. ילדי א'-ב' יוכלו לשחק במגרש החול כדורגל עם כדור רך רק בליווי מבוגר (רק בחלק הקרוב לכניסה). (עודכן ב 4.1.17)
 23. אין להעביר את הצמיגים הנמצאים בחצר הכדורעף ממקום למקום, אלא באישור מבוגר/ת. (אסיפה מיוחדת)
 24. אין לגעת באופן מכוון ברשת הכדורעף או להוריד אותה ללא אישור מבוגר/ת.
 25. במידה וילד/ה הורס/ת פרחים בחצר זו – הם אחראים על קניית הפרחים החדשים
 26. חוקי המגרשים (מטרו ווסט)
 27. בכל הפסקה גדולה (9:45-10:10) יצא מבוגר\ת למגרש על מנת לאפשר לתלמידים לשחק
 28. כל ילד שיוצא למגרש – מוזמן להצטרף למשחק
 29. אין לצאת למגרש ללא ליווי מבוגר
 30. המבוגר/ת המלווה יתפקד/תתפקד כשופט/ת במקרה של חילוקי דעות. (הוחלט ב-21.12.16)
 31. המבוגר/ת המלווה יעבור/תעבור הכשרה מטעם קבוצת ילדים/ות בנושא חוקי משחק הקטרגל.(הוחלט ב-21.12.16)
 32. במידה ויש שני מגרשים פנויים ויש שני אנשי צוות פנויים, ילדי א'-ב' יוכלו לשחק במגרש נפרד והם לא יהיו חייבים לשתף את הילדים/ות הגדולים. הילדים הגדולים יהיו חייבים לשתף את הצעירים אם הצעירים חפצים בכך (הוחלט ב-4.1.17)

חוקי משחקים, כסף והימורים

חוקי המשחק הפראי

מותר משחק הכולל מגע פיזי והתגוששות אם עומדים הילדים בתנאים הבאים:

 1. המשתתפים במשחק קובעים בתחילה כי זה הוא משחק.
 2. המשחק יתקיים אך ורק באזור מגרש הכדורעף.
 3. בכל מקרה שאחד המשתתפים מסמן במילים או בתנועות שלא נעים לו יותר, על האחרים להפסיק מידית.
 4. כל מבוגר/ת רשאי להפסיק משחק אם נראה שיש בו סכנה
 5. בכל מקרה של פגיעה פיזית המשחק נפסק מידית
 6. כל משתתף/ת חדש/ה צריך/ה לוודא שאכן הוא/היא מוזמן/ת והמשחקים חייבים לוודא שילד/ה חדש/ה במשחק אכן רוצה לקחת בו חלק.
 7. במפגשים יתקיימו שיחות המבהירות את חוקי המשחק הפראי

חוקי משחקים ספציפיים

 1. חיי שרה: ניתן להצטרף למשחק חיי שרה כאשר מתחיל סבב חדש של משחק.
 • שימוש בכסף והימורים
 1. אסורים הימורים מכל סוג שהוא בבית הספר (אלא אם כן הם על כסף מדומה)
 2. אין לקנות ולמכור דבר בבית הספר בכסף או משהו שווה כסף.
 3. ניתן לסחור בכסף בבית הספר רק ביריד המאורגן ע"י בית ספר שהכנסותיו הן לטובת בית הספר

חוקי ועדות

במערכת השעות הבית ספרית יוקצו שעות לקיום פעילות הוועדות ולדיוני ועדת קשב

חוקי בחירות בועדות

 

 1. בחירות לוועדות בית הספר תתקיימנה מדי שנה מחדש בתחילת שנת הלימודים (החוק הוחזר ב- 14.6.17)
 2. הועדות היוצאות (הילדים שנבחרו לכהן בשנה שחלפה) פועלות עד לבחירתן של ועדות חדשות.
 3. לפני הבחירות יתקיימו שבועיים של "טעימות" בוועדות- ילדים יוכלו להשתתף בפגישות הועדה בלי זכות הצבעה בוועדה על מנת להתרשם מעבודת ותפקידי הועדה. ( אושר ב-14.6.17)
 4. לפני הבחירות תתקיים בבית הספר "דמוקרטיאדה"- אירוע בית ספרי בו כל ועדה מציגה את תפקיד הועדה ומה נדרש מחבר ועדה שנבחר לועדה. ( אושר ב-14.6.17)
 5. ילדים חדשים בבית הספר יכולים להתמודד בבחירות לכל הוועדות כבר בשנתם הראשונה, מלבד ילדי כיתה א' לוועדת קשב.
 6. ניתן להגיש מועמדות לכמה ועדות בבחירות. לאחר הבחירות אם אותה ילד/ילדה נבחר/ה ליותר משתי ועדות יוכל/תוכל לבחור לאיזו ועדה הוא/היא מצטרפ/ת. (הוכנס לספר ב-14.6.17)
 7. הועדות הנבחרות ינסו להציע תפקידים למתנדבים לאורך השנה, כלומר, גם אם ילד/ה לא נבחרו לוועדה יוכלו לקחת חלק ולהשתתף במשימות או אירועים מסוימים שהועדה תציע. (הוחלט ב-14.6.17)
 8. וועדת אסיפה (דמוקרטיה) היוצאת היא האחראית על ניהול הבחירות לוועדות.
 9. כאשר יש מקום פנוי בוועדה יש קדימות לילדים שהציעו את עצמם לועדה על בסיס כמות ההצבעות. במידה ואין ילד/ה שרוצה להצטרף לוועדה – מציעים לתלמידי בית הספר להצטרף. במידה וכמות התלמידים שרוצה להצטרף לוועדה תואמת את המקומות הריקים בועדה – מצטרפים ללא בחירות לאחר אישור החונכ/ת שמלווה את הועדה. במידה ויש כמות גדולה יותר של תלמידים שרוצים מאשר המקומות הפנויים – יתקיימו בחירות ייעודיות בקלפי בחצר. * אין אפשרות לעזוב ועדה אחת כדי להצטרף לועדה אחרת. (הוחלט ב-14.6.17).
 • חוקי חברי ועדת אסיפה*

(אושר באסיפה 26.10.16)

על חבר/ת ועדת אסיפה להיות נוכח/ת בכל פגישות הועדה, עליו/עליה להראות אחריות ולקחת על עצמו/עצמה תפקידים באסיפות בית הספר ולהתנהל באסיפה על פי חוקי האסיפה,

על חבר/ת ועדת אסיפה להקשיב לחוקי הועדה ולנהל דיון נעים ומכבד בתוך הועדה.

1. חבר/ת ועדת אסיפה יכול להחסיר 2 פעמים לא מוצדקות* במחצית. במידה ומחסיר 2 פעמים תתקיים עימו שיחה על ידי מובילת הועדה ואז יוחלט אם רוצה להמשיך בוועדה – יקבל ניסיון נוסף או שיצא מהועדה.

· (*חיסור/איחור מוצדק: אם לא מגיעים לבית הספר, מחלה או פעילות אחרת בית ספרית כמו חונכות, ועדת 'קשב או פעילות אחרת- יש לקבל אישור לפני תחילת הועדה.)

2. איחורים:

– לא יתקבל איחור של יותר מ-5 דקות בכניסה לפגישת ועדה (אלא אם זה היה איחור מוצדק*)

– במידה והאיחור ארוך יותר מ-5 דקות – ייחשב כחיסור (אלא אם היה זה איחור מוצדק*)

3. חברי ועדה אסיפה שיקבלו 3 אזהרות בתוך מפגש ועדה, יצאו מהפגישה והיציאה תיספר כחיסור.

* בהחלטת אסיפה בתארך ה-17.5.17 הוחלט להחזיר את שמה של ועדת דמוקרטיה לשמה הקודם – ועדת אסיפה.

 • חוקי חברי ועדת אירועים וחגים:

ועדת חגים ואירועים היא ועדה שדורשת התמדה, רצינות, עבודה יצירתית וכבוד הדדי.

1. חבר/ת ועדה חייב/ת להיות נוכח בפגישות הועדה, אלא אם יש לו/ה חיסור מוצדק*. בהיעדרות שלישית ללא אישור או סיבה מוצדקת יאבד/תאבד החבר/ה את זכותו/ה להשתתף בוועדה.

(*חיסור מוצדק: אם לא מגיעים לבית הספר, מחלה או פעילות אחרת בית ספרית כמו חונכות, ועדת קשב או פעילות אחרת- יש לקבל אישור לפני תחילת הועדה.)

2. חבר ועדה חייב לקחת חלק פעיל במשימות הועדה.

3. בזמן דיונים וקבלת החלטות:

א. שומרים על תרבות דיבור: לא מתפרצים לדברי אחרים, לא מדברים או מרעישים בצורה שמפריעה לדיון -אם עוברים על כללים אלה: מקבלים אזהרה. אחרי שתי אזהרות: יוצאים מהחדר לאותו המפגש. אחרי שני מקרים כאלה, מוזמנים לשיחה עם מרכזת הועדה. אחרי שתי שיחות כאלה, אם הבעיה ממשיכה, מאבד/ת החבר/ה את זכותו להשתתף בוועדה.

ב. שומרים על תרבות דיון: אם מישהו/י מציע/ה רעיון, לא פוסלים את הרעיון או את המציע באמצע דבריו ולא מפריעים לו/ה לדבר. הבעת דעה שונה תהיה בתור אפשרות נוספת לפתרון, לא בשלילה של הרעיון הקודם.

אם חבר/ת ועדה מדבר/ת או מתנהג/ת בצורה מזלזלת באחרים, תתקיים שיחה איתו/ה עם מרכזת הועדה. אחרי שלוש שיחות, אם הבעיה נמשכת, חבר/ת הועדה יאבד/תאבד את זכותו/ה להשתתף בוועדה.

ג. מרכזת הועדה תנהל את הדיונים.

4. החלטות בועדה יתקבלו בהצבעה.

 • חוקי חברי ועדת מתוקשבים
 1. חבר.ה ועדת מתוקשבים נדרש להיות מכתה ה' ומעלה.
 2. כל חבר.ה בוועדה יעבור הכשרה הכוללת –מעבר על החוקי המחשבים, למידה טכנית על המחשבים ושימוש בתוכנות שונות.
 3. כל חבר.ת ועדה יעברו מבדק נכונות – יבדוק נכונות להשקיע זמן בוועדה וללמוד
 4. חברי ועדה נדרשים:

– להכיר את חוקי המחשבים.

– לא להפריע במפגשי הועדה, להתייחס ברצינות,

– לקחת על עצמך משימות לבצע אותן באחריות

– להגיע לכל מפגשי הועדה. במידה והחסרת להסביר מדוע החסרת.

– במידה ועוברים על החוקי חברי הועדה:

יתקיים מדרג – שבוע בו לא ניתן להיות בחדר מחשבים, שבועיים בהם לא ניתן להיות בחדר במחשבים ולאחר מכן יציאה מהועדה. מוביל/ת הועדה יכריע על הענישה לאחר דיווח מתוקשבים ובירור העניין.

 • חוקי חברי ועדת קשב

1. חבר/ה שלא מגיע/ה לפגישות הועדה פעמיים מוצא מהועדה* (* ללא סיבה מוצדקת)

2. חבר/ת ועדת קשב מחויב/ת לשמור על סודיות. מי שלא מקיים זאת מוצא מהועדה** (**נתון לשיקול דעת מרכזת הועדה)

3. ניתן לשתף את ההורים בדברים המדוברים בוועדות קשב, אך אסור להשתמש בשמות הילדים.

4. חבר.ת ועדה שלא מגיע/ה לוועדה המשובצת לו/לה במערכת פעמיים מוצא מהועדה* (*ללא סיבה מוצדקת)

5. חבר.ה ועדה שמתנהג/ת בוועדה באופן לא אובייקטיבי או באופן לא הוגן מושעה לחודש מהועדה** (**נתון לשיקול דעת מרכז/ת הועדה)

חוקי ועדת קשב

 1. ועדת קשב היא הגוף האחראי על פתרון סכסוכים בבית הספר
 2. הוועדה אחראית על טיפול בעבירות אלימות, עבירות על חוקי בית ספר וגישורים.
 3. הוועדה תוכל להעניש ילד/ה בהתאם למדרג ענישה ידוע שמפורסם לילדים מדי שנה.
 4. לוועדה יהיה קלסר ובו תיק אישי של כל ילד/ה מבית הספר בו יתועד כל דיון שהתקיים בעניינם בוועדת קשב וההחלטות שהתקבלו בו.
 5. הוועדה אחראית על וידוא קיום החלטותיה ומעקב אחר עונשים.
 6. בכל דיון של הועדה יהיו לפחות נציג וועדה אחד (ילד/ה) ולפחות מבוגר/ת אחד/ת.
 7. ניתן לערער על החלטת הוועדה על ידי פנייה למבוגר/ת המרכז/ת את וועדת קשב. ערעור משמעותו קיום דיון נוסף של הוועדה בנוכחות נציגים אחרים (ילדים ומבוגרים) של הוועדה.
 8. לאחר חודשיים ללא תביעות מוצדקות הועדה רשאית למחוק עברות עבר של ילד/ה.
 9. מותר להביא לדיון בוועדה כמה עדים שרוצים, רצוי לא יותר מארבעה.
 10. מותר להיכנס לדיון בוועדה בליווי חונכ/ת אישית.
 11. ילד/ה שלא מוכנים להופיע לדיון בוועדה בה הם מעורבים- הוועדה תתכנס בלעדיהם והם מחויבים לכל החלטה או ענישה שתתקבל בה.
 12. מותר לתבוע אחים ואחיות לוועדת קשב רק על מקרים שקרו בתוך בית הספר. אסור לתבוע אחים על עניינים וריבים שהתחילו בבית ואינם קשורים לבית הספר.

חוקי ימים מיוחדים ופעילויות מיוחדות:

 1. יום ימ"י (ילדים מלמדים ילדים)
 2. אחת לשלושה חודשים יתקיים יום ילדים מלמדים ילדים (נכון לתשע"ז-באחריות ועדת חגים ואירועים)
 3. כל מי שמעביר שיעור ביום ימ"י חייב לפרסם תקציר על השיעור מספר ימים לפני קיומו.
 4. ילד/ה שנרשמו לשיעור ביום ימ"י מחויבים להגיע לשיעור. ניתן לבטל הרשמה עד יום לפני יום השיעור.

יום ספורט

 1. פעמיים בסמסטר יערך יום ספורט. ארגון היום יהיה באחריות ילדים מתנדבים מכל בית הספר.

יום מים

 1. פעם במחצית יתקיים יום מים בחצר הכדורעף. במידה וילדים יקחו על זה יוזמה מראש ובתיאום עם צוות בית הספר.

חוקי משלוח מנות (חג פורים)

(הוחלט בתאריך 25.1.17)

1. יש להביא משלוח מנות על פי ההוראות וההנחיות שישלחו להורים במייל, שם מפורטת רשימה של הפריטים שיש להכניס לכל משלוח מנות.

2. יש להביא את משלוח המנות בעטיפה שקופה על מנת שיהיה אפשר לראות את תוכן המשלוח.

3. הוחלט שאם יהיה יותר/פחות מידי ניתן יהיה להוציא ולהחזיר לילד שהביא או להשלים אם חסר.

4. הוחלט שכל אחד יכול להוסיף ממתק/משחק לבחירתו בעלות של עד 5 ש"ח בלבד.

ליווי ילד/ה חדשים בבית הספר בתחילת שנה:

 1. ילד/ה חדש/ה במרחב יתלווה לילד/ה ותיק/ה לתקופה של חודש על מנת להכיר ולהבין את התנהלות בית הספר. ניתן לסיים את הליווי קודם לכן במידה ושהשניים מחליטים שהילד/ה החדש/ה מוכן.

חוקי השאלת ספרים:

 1. ניתן להשאיל ספרים מספריות בית ספר לתקופה של שבועיים, רק לאחר אישור, רישום ומעקב של ילדים וחונכ/ת שאחראים על ניהול יומן ההשאלות.
 2. יוגדרו יום ושעה בשבוע בהם ניתן יהיה לבצע השאלת והחזרת ספרים.
 3. ילד/ה אשר יחזירו ספר הרוס/קרוע או יאבדו אותו, מחויבים לרכוש ספר חדש או להביא את אותו הספר במצב טוב חזרה לבית הספר.
 4. במידה ואין ביקוש לספר שנלקח, ניתן לבקש הארכה לזמן ההשאלה, באישור הילדים והחונכ/ת האחראים על השאלת הספרים.

חוקי מוזיקה בהפסקות:

 1. ניתן לשמוע מוסיקה בחדר סגור בהפסקות. זאת, רק במידה והמוסיקה המושמעת איננה מרעישה לאזורים אחרים והמורה שמלמד/ת בחדר לאחר ההפסקה לא זקוק/ה לארגן אותו לקראת השיעור. (תיקון נוסח).

חוקי אסיפת בית הספר

חוקי האסיפה- כללי

 1. אסיפת בית ספר היא הרשות המחוקקת בבית הספר.
 2. באסיפה אי אפשר להביא לדיון חוקים או אורחות חיים המנוגדים לחוקי המדינה או לחוקת בית הספר.
 3. בבית הספר ישנם שני סוגים של אסיפות – אסיפת בית ספר ואסיפת קהילה. באסיפת בית ספר זכות ההצבעה הינה לילדים ולצוות בלבד. אסיפה זו דנה בהצעות הנוגעות לחיי היום יום בית הספר. באסיפת קהילה זכות הצבעה גם להורים. אסיפה זו דנה בנושאים עקרוניים לבית הספר ומהווה את הגוף העליון אליו ניתן לערער על החלטות אסיפה.
 4. חבר/ת קהילה יכול/ה להציע הצעה לאסיפה בטופס בו יש לציין – דרך אכיפה לחוק, הסבר על החוק.
 5. על מנת שהצעת חוק תובא לדיון בועדת דמוקרטיה – מציע/ת ההצעה צריך/ה להחתים לפחות 7 חברי קהילה על הצעתו (חתימה משמעותה שיש רצון לדון בהצעת חוק שהציע) (עודכן ב 29.3.17)
 6. על וועדת אסיפה להחליט אילו חוקים ראויים להיות מועלים לדיון באסיפת בית ספר ואילו חוקים ראויים לדיון באסיפת קהילה (בה מעורבים גם הורים – ערכאה דמוקרטית גבוהה יותר). במקרה הצורך יכולה ועדת אסיפה לזמן אסיפת קהילה ביום שישי כדי לאפשר הגעת הורים מסיבית. על אסיפת קהילה יש להודיע שבועיים מראש.

חוקי התנהלות אסיפת בית ספר

 1. ניהול אסיפות בית הספר הינו באחריות וועדת אסיפה – דמוקרטיה.
 2. במערכת בית הספר תהיה שעה שבועית שבה תתקיים האסיפה באופן קבוע.
 3. בזמן האסיפה לא מתקיימים שיעורים בבית הספר.
 4. תתאפשר יציאה למגרשים בעת אסיפה במידה ויש איש/אשת צוות פנויים להוציא למגרשים. (עודכן 9.11.16)
 5. כל חבר/ת קהילה (ילדים, הורים, צוות) רשאי/ת להציע הצעה לאסיפה. עליהם להעביר את ההצעה לוועדה מבעוד מועד על ידי כתיבתה על טופס והכנסתה לתיבת ההצעות.
 6. ועדת אסיפה היא שקובעת את סדר הנושאים אשר מועלים מדי שבוע לאסיפת בית ספר.
 7. מי שמפריע במהלך האסיפה ומעירים לו פעמיים, בפעם השלישית יתבקש לצאת מהאסיפה
 8. במהלך האסיפה מדברים לפי סדר דוברים אותו אחראי לנהל נציג/ה מוועדת אסיפה.
 9. במהלך אסיפה ניתן להציע הצעות משנה. כל הצעת משנה שעולה יש לרשום אותה על הלוח והיא תעלה להצבעה. הצעת משנה תעלה רק אם היא קשורה באופן ישיר לנושא ההצעה המקורית.(הוחלט ב 29.3.17)
 10. במידה והצעת משנה אחת סותרת הצעות משנה אחרות יש לקיים הצבעה על שתי הצעות המשנה ולאחר מכן להחסיר את מספר המתנגדים ממספר המצביעים בעד ההצעה. לאחר ההפחתה ההצעה שיש לה רוב בעד תתקבל. (בעד פחות נגד) (הוחלט ב29.3.17)
 11. במהלך האסיפה יש לכבות טלפונים ניידים.
 12. באסיפה יכולים להצביע רק מי שהשתתפו ונכחו בדיון.
 13. ועדת אסיפה מחויבת לפרסם מראש את הנושאים לדיון.
 14. ועדת אסיפה מחויבת לפרסם בתום האסיפה את ההחלטות ו/או החוקים החדשים שהתקבלו בה.
 15. וועדת אסיפה מחויבת לפרסם במפגשי הבוקר את ההצעות וההחלטות.
 16. ועדת אסיפה אחראית על העלת מודעות חברי בקהילה לחשיבות הגעה והשתפות באסיפות.(עודכן 9.11.16)
 17. מותר להציע הצעה חוזרת או נגדית להצעה שהתקבלה באסיפה, מיד לאחר האסיפה. הדיון בה יערך לפחות אחרי שבועיים, ולפי תור ההצעות הקיים.
 18. וועדת אסיפה מבצעת רישום של הנוכחים בכל אסיפה. ילד/ה אשר יגיעו ל-4 אסיפות במחצית, יזכו למשולש פיצה בסיום המחצית.

חוקי הצלצולים

 1. בתחילת כל שיעור יושמע צלצול, בתום שיעור יושמע צליל קצר המסמן את תום השיעור.
 2. הצלצולים יבחרו באסיפה בית הספר אחת לחודשיים (עודכן ב30.11.16)
 3. בכל אספת צלצולים ייבחרו ארבעה צלצולים. כל צלצול שנבחר יושמע כשבועיים.(עודכן 30.11.16
 4. צלצול להפסקת אוכל יהיה צלצול שונה הקשור לאוכל על מנת להזכיר לילדי בית הספר שזה הזמן לאכול.
 5. אחת למחצית יבחר צלצול אותו ישמעו בסיום כל שיעור.

חוקי בעלי החיים

יחס לחתולים:

 1. אין להתעלל, לזרוק חפצים או להציק לחתולים המסתובבים בשטח בית הספר.
 2. האכלת חתולים אפשרית רק במידה וזה מתואם ומאושר על ידי מבוגר/ת.

הבאת בעלי חיים לבית הספר

 1. ניתן להביא כלב בבית הספר במידה ועומדים בתנאים הבאים
  • אישור מההורים שהכלב לא אלים
  • אישור שההורים זמינים לקחת את הכלב במידה ויש בעיה
  • בירור עם החונכ/ת לגבי יום הבאת הכלב
  • ניתן להביא כלב אחד בשבוע
  • הילד/ה צריך/ה לקחת אחריות על הכלב בכל השעות בהן הוא מביא אותו – לדאוג למצוא פתרונות במידה ומחויב/ת להיכנס לשיעור.
  • ניתן לבקש אישור (מראש) ממורה השיעור להזמנת הכלב אל השיעור.
  • הילד/ה מחויב ללוות את הכלב במהלך כל יום הלימודים
 2. הבאת כל בעל חיים אחר לשטח בית הספר צריכה להיות מתואמת ומאושרת על ידי החונכ/ת אישית.

חוקי אוכל וחלוקת ממתקים

 1. אפשר לאכול רק במקומות שיוקצו לכך בתוך בית הספר ולא בחצר.
 2. כל מי שאוכל אחראי לנקות אחריו ולא להשאיר שאריות ולכלוכים.
 3. פעם במחצית כל המפגשים יתכנסו יחד לצורך הכנת מאכל משותף.
 4. חוק הממתקים: מותר להביא ממתקים לבית הספר ולחלק למי שרוצים. אסור לקפח ילדים בחלוקת הממתק בכוונה. אסור להציק למי שיש לו ממתק ולבקש ממנו שוב ושוב.

שידורי רדיו בבית הספר

 1. יתקיימו שידורי רדיו בבית הספר בתנאים הבאים:
 • הרדיו ישודר בהפסקה הגדולה.
 • הרדיו ישודר בתוך כיתה מסוימת ולא במערכת הכריזה לכלל בית הספר.
 • תיבדק אפשרות ליצור שידור רדיו בפלטפורמה ברשת שמי שמעוניין יאזין לה דרך מכשירי הסאמרטפון.

חוקי נוכחות בטקסים והתכנסויות חירום

 1. חובה להגיע לטקסי זיכרון, לדמוקרטיאדה ולהתכנסויות חירום.
 2. ניתן לבקש אישור חונכ/ת לפחות יום לפני הטקס לא להיכנס לטקס.
 3. מי שקיבל אישור חונכ/ת לא להיכנס לטקס- במהלך הטקס יחכה בחדר שיוגדר מראש עד שיסתיים הטקס.

ציור על קירות בית הספר

 1. תוקם ועדה המתכנסת על פי צורך, אשר אחראית להחליט על בחירת ציורי קיר ומיקומם בבית הספר.
 2. חבר/ת קהילה המעוניין/ת להציע ציור קיר ימלא/תמלא טופס אותו יגיש/תגיש לוועדה. בטופס יתואר הציור כולל סקיצה, תוצג תוכנית עבודה, באילו חומרים ישתמשו ואיש/אשת צוות שתלווה את העבודה.
 3. תוכני הציורים יוגבלו- הועדה תאשר ציורים שתואמים את רוח בית הספר, לא בעלי תכנים אלימים או פוגעניים ולא יאושר ציור שמהותו כתיבת שם הילד/ה בלבד.
 4. הועדה תחליט על אזורים מסוימים בבית הספר בהם ניתן לצייר ציורי קיר, בעקבות החלטת אסיפה להגביל את מיקום הציורים האפשרי.

שיעורי התנסות למועמדים להוראה בבית הספר

1. בסוף שיעורי התנסות (שיעור ניסיון למועמד/ת להוראה בבת הספר) יחולק לילדים שהשתתפו בשיעור דף משוב. הילדים ימלאו את דף המשוב ויביעו את דעתם והתרשמותם מהמורה המתנסה.

2. באחריות ועדת צוות לקיים קבוצת חשיבה יחד עם ילדים המעוניינים ולנסח יחד את דף המשוב שיחולק בסיום ההתנסות.

 1. שמות כיתות, ועדות ועוד…

1. הוחלט להחזיר את ועדת אסיפה לשמה המקורי- ועדת אסיפה. (במשך מספר שנים נקראה ועדה זו, ועדת דמוקרטיה) (הוחלט באסיפה ב 17.5.17)

2. הוחלט לשנות את שמה של "שעת סידור" ל"זמן סידור" (הוחלט באסיפה ב 17.5.17).

3. הוחלט להעניק שם לכל אחת מהכיתות בבית הספר על שם מוזיקאים/להקות מישראל ומחו"ל. (הוחלט באסיפה ב 17.5.17)

א. כאשר לחדר/כיתה יש תפקיד ייעודי כגון חדר אמנות/ חדר מחשבים יבחר לו שם של דמות/אישיות מפורסמת שקשורה לתחום הדעת בחדר. (הוחלט באסיפה ב 17.5.17)

ב. הוחלט שקביעת שמות המוזיקאים וחלוקת השמות לחדרים תעשה על ידי קבוצה שתיבחר באסיפה בית הספר. (הוחלט באסיפה ב 17.5.17)

 

חוקים שבוטלו :

התנדבות לוועדות בית הספר: החוק בוטל ב-14.6.17

השתתפות בוועדות היא התנדבותית וכל חבר קהילה יכול להיות חבר ועדה אם חפץ בכך- לא יתקיימו בחירות לועדות.(עודכן ב-29.9.16)

 1. כל ועדה תנסח את חוקי הוועדה ותביא לאישור לאסיפת בית הספר.
 2. הועדות הקודמות פועלות עד שיתכנסו הועדות חדשות.
 3. ילדים/ות חדשים/ות בבית הספר יכולים להצטרף כל הוועדות כבר בשנתם הראשונה, מלבד ילדי כיתה א' לוועדת קשב.
 4. במערכת השעות הבית ספרית יוקצו שעות לקיום פעילות הוועדות ולדיוני ועדת קשב